O společnosti

Profil firmy

Od samého začátku byla firma East-WestLine profilována jako distributor materiálů pro zpracování skla a obalových technologií. Slovo “distributor” má zde zásadní význam a to proto, aby nás naši zákazníci viděli jako firmu, která je schopna nabídnout kompletní logistické služby.

 

QUEST FROM EAST TO WEST

Do roku 2006 jsme vstoupili se sloganem “QUEST FROM EAST TO WEST” (volně přeloženo jako “výprava z východu na západ”), který se stal součástí firemního loga. Význam spočívá v objevování nových obchodních příležitostí mezi východem a západem bez ohledu na to, z které strany se k obchodu přiblížíme.

 

Ve starém a dnes již málo používaném anglickém slově QUEST spatřujeme též význam QUality (kvalita), Experiences (zkušenosti), Stability (stabilita) a Technology (technologie). To jsou atributy, kterými chceme přispívat k úspěchům našich zákazníků a obchodních partnerů a tím také k úspěchům svým.

 

Obchodní partneři z celého světa

Jak již bylo zmíněno výše, snažíme se být přítomni i v ostatních zemích světa. V současné době máme již obchodní partnery v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Rumunsku, Ukrajině, Pobaltských státech a Číně. Jsme stále na začátku cesty, ale pevně věříme v obchod bez geografických hranic. Je před námi ještě dlouhá cesta.